Công ty TNHH thiết bị Powersonic Hàng Châu

Chúng tôi không chỉ bán siêu âm, nhưng nghiên cứu nhiều hơn và tìm hiểu siêu âm.

chúng tôi không phải để bán thiết bị siêu âm, mà là để giải quyết vấn đề của bạn

 

Thiết bị hàn siêu âm
Đầu dò hàn siêu âm
Bộ chuyển đổi hàn siêu âm

sản phẩm cốt lõi

Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd. Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd. Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd.
1 2 3

R-Trách nhiệm P-Sản phẩm S-Dịch vụ bán đúng sản phẩm thay vì đắt một Rps-sonic, bao gồm một số người trẻ tuổi rất yêu thích siêu âm. Các thành viên sáng lập của RPS-SONIC có trình độ trung bình từ Cử nhân trở lên.Họ đã làm trong ngành siêu âm hơn 5 n...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Mỗi máy rung siêu âm bạn nhận được từ RPS-SONIC đã ...

Tìm hiểu thêm