Làm thế nào siêu âm sonochemistry để khai thác thực vật?

May 16, 2022
tin tức mới nhất của công ty về Làm thế nào siêu âm sonochemistry để khai thác thực vật?

Làm thế nào siêu âm sonochemistry để khai thác thực vật?

 


Với chiết xuất siêu âm, sonication sử dụng sóng siêu âm.Một đầu dò được đưa vào hỗn hợp.Đầu dò bắt đầu phát ra cả sóng âm thanh áp suất cao và áp suất thấp.Các sóng tạo ra các dòng cực nhỏ và xoáy chất lỏng có áp suất tạo ra một môi trường khắc nghiệt

 

tin tức mới nhất của công ty về Làm thế nào siêu âm sonochemistry để khai thác thực vật?  0